Bedankt

Voor het bekijken van deze site.

Zelf wil ik graag alle mensen die hebben meegewerkt, door zich te laten filmen, fotograferen of aan of opmerkingen hebben gegeven, bedanken.

Mijn speciale dank gaat uit naar de EHBO cursisten die ik heb mogen opleiden voor het energie bedrijf Delta N.V. Dit voor het filmen en de vele medewerking tijdens dit filmen.

Ik hoop verder dat u als bezoeker uw kennis weer hebt kunnen opfrissen en wanneer u iets ziet of denkt dat een verbetering of uitbreiding kan zijn, laat het dan weten. Dit kan via het contact formulier of via een mail naar het email adres onderaan elke pagina.

Instanties waarvan materiaal gebruikt mag worden voor de site